Programmabegroting 2021-2024
portal

Programma's

Programma 4: Onderwijs

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering

/

/

Programmacoördinator:

B.J. Burema-Bannink

Samenvatting missie:

Het faciliteren van toegankelijk en modern onderwijs en het bieden van educatieve activiteiten die stimuleren tot persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling voor alle jongeren van Scherpenzeel.

Lasten € 826.394
Baten € -78.500
Saldo € 747.894
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50