Programmabegroting 2021-2024
portal

Programma's

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering

/

I. van Ekeren

/

Programmacoördinator:

R.J. ter Horst

Samenvatting missie:

Scherpenzeel is een gemeente met een aantrekkelijke dorpskern, een landschappelijk fraai buitengebied en biedt ruimte voor ondernemen. Het is er goed wonen en er zijn voldoende betaalbare woningen. Het aanbod sluit aan op behoefte van al onze inwoners; van starters tot senioren en met huur- en koopwoningen. Wij zetten ons actief in voor beheerste groei en houden goed rekening met onze de kwaliteiten van onze schaarse groene ruimte. De grote uitbreidingslocaties liggen ten zuiden van ons dorp, tussen de dorpsrand en de Lunterse Beek/Valleikanaal.

Lasten € 4.374.572
Baten € -5.834.038
Saldo € -1.459.466
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50