Programmabegroting 2021-2024
portal

Bijlagen

Bijlage 3: Specificatie van de Voorzieningen

Naam voorziening

2020

2021

Saldo 1/1

Vermeerd.

Vermind.

Saldo 31/12

Saldo 1/1

Vermeerd.

Vermind.

Saldo 31/12

Onderhoud gemeente-eigendommen

1.029.090

354.249

818.807

564.532

564.532

172.755

67.882

669.404

Wachtgeldverplichtingen personeel

0

0

0

0

Pensioen wethouders

1.598.821

28.233

25.970

1.601.084

1.601.084

28.233

27.387

1.601.930

Wachtgelden wethouders

595.557

207.048

388.509

388.509

129.645

258.864

Voorziening Heijhorst

34.774

34.774

0

0

0

Voorziening Bruinhorsterlaan

10.908

10.908

10.908

10.908

Reorganisatieplan Permar

0

0

0

0

Fonds dorpsontwikkeling Scherpenzeel Zuid

608.718

612.233

260.197

960.754

960.754

960.754

Onderhoudsgelden de Breehoek

198.998

198.998

198.998

198.998

Voorziening bouwk.aanp. Breehoek

21.283

21.283

21.283

21.283

Voorziening bomen

40.626

17.500

10.000

48.126

48.126

17.500

65.626

Voorziening Riolering

5.116.301

100.032

5.016.269

5.016.269

35.669

5.051.938

Totaal

9.255.076

1.012.215

1.456.828

8.810.464

8.810.464

254.157

224.915

8.839.706

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50