Programmabegroting 2021-2024
portal

Paragrafen

Paragraaf 8: Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komst in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), leefomgeving (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn. Duurzaamheid is een manier van denken en handelen, waarbij een balans gezocht wordt tussen mens, leefomgeving en economie. Duurzaamheid is dus geen nieuw beleidsterrein.
Wij hanteren het principe dat bij duurzame ontwikkeling onze huidige behoeftebevrediging niet ten koste mag gaan van die van onze (klein)kinderen.

 • Een duurzame samenleving:
 • voorziet in de behoeften van nu,
 • doet niet tekort aan de mogelijkheden voor toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien,
 • en biedt aan elk individu de mogelijkheid om zich in vrijheid te ontwikkelen, binnen een stabiele maatschappij, in harmonie met zijn omgeving.

Om meer inzicht te geven in duurzaamheid hebben we het onderverdeeld in zes thema’s:

 • Gezond, veilig en gelukkig
 • Energie
 • Lokale economie
 • Sociaal verbonden
 • Leefomgeving, klimaat en grondstoffen
 • Gemeentelijke organisatie

Deze thema’s komen terug in de Kadernotitie Duurzaamheid.
Net als bij andere integrale thema’s heeft ook bij duurzaamheid de gemeente verschillende rollen:

 • Faciliteren
 • Regisseren
 • Zelf doen

Platform duurzaamheid

We betrekken organisaties, ondernemers en inwoners bij de Kadernotitie duurzaamheid en bij de uitwerking van ideeën. Om dit te bereiken bouwen we aan een netwerk van duurzame ambassadeurs. Enthousiaste inwoners en ondernemers die zich in willen zetten om in Scherpenzeel meer duurzame initiatieven, kennis en aandacht te creëren. Zo kunnen we de duurzame samenleving op lokaal niveau vormgeven.

Ook in deze programmabegroting zijn diverse duurzaamheidsmaatregelen opgenomen. Deze zijn in de begroting terug te vinden bij de doelenbomen onder de kop “duurzaamheidsmaatregelen”.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50