Programmabegroting 2021-2024
portal

Programma's

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering

/

G. van Deelen

/

I. van Ekeren

Programmacoördinator:

R.J. ter Horst

Samenvatting missie:

De gemeente Scherpenzeel wil een vitale samenleving zijn waarin inwoners de mogelijkheid wordt geboden actief deel te nemen aan en gebruik te maken van activiteiten en voorzieningen op het terrein van kunst, cultuur, bibliotheekwerk en recreatie & toerisme. Een goed sportbeleid en geschikte sportvoorzieningen bevorderen het welzijn van de burgers. Behoud en versterking van onze monumenten geeft karakter aan Scherpenzeel en draagt bij aan een aantrekkelijke omgeving om in te leven, wonen en recreëren. Wij richten ons bij de promotie van Scherpenzeel vooral op duurzame vormen van recreatie met het accent op de fiets.

Lasten € 1.834.885
Baten € -93.009
Saldo € 1.741.876
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50