Programmabegroting 2021-2024
portal

Bijlagen

Bijlage 7: Financiële ontwikkelingen waarvoor een separaat raadsvoorstel volgt

Voor een aantal financiële ontwikkelingen – met name investeringen – zal het college een raadsvoorstel inbrengen voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Dit is bepaald in artikel 5.2 van de Financiële verordening.
Voor de beleidsvoornemens die in deze programmabegroting zijn opgenomen betreft dit:

Beleidsvoornemens

Planning (in de Raad)

Investering wegreconstructie ’t Zwarte Land

2020

Uitwerking Breehoek/Gemeentehuis

2020/2021

Uitvoeringsplan Centrumvisie

2021

Subsidie de Breehoek 2021

2020

Informatiebeleidsplan 2021-2024

2020

Ontwerp "Projectorganisatie 2022"

2021

Actualisatie MOP/MIP/MVP buitensport

2020/2021

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50