Programmabegroting 2021-2024
portal

Programma's

Programma 1: Veiligheid

Portefeuillehouder(s):

H.H. de Vries

/

/

Programmacoördinator:

T. Verweij

Samenvatting missie:

De gemeente Scherpenzeel is een fijne en veilige gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente heeft de regie bij de openbare orde en veiligheid en werkt samen met politie, brandweer, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), de zorgketen, inwoners, wijkplatforms, WhatsApp groepen  en ondernemers. Inwoners en bezoekers van Scherpenzeel hebben respect voor elkaar en houden rekening met elkaar. We handhaven de regels op het gebied van de openbare orde, veiligheid en evenementen en denken zoveel mogelijk mee met de wensen van de inwoners hierin. De gemeente is goed voorbereid op eventuele calamiteiten.

Lasten € 829.083
Baten € -13.840
Saldo € 815.243
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50