Programmabegroting 2021-2024
portal

Bijlagen

Bijlage 6: Subsidieprogramma

Tabel A: Programma 5 onderdeel Sportbeleid en Activering

Nr

Organisatie

Soort subsidie

Bedrag 2020

Bedrag 2021

Effect op begroting

1

Badmintonclub Badge

jaarlijks/staffel

350

350

0

2

Tafeltennisvereniging S'zeel

jaarlijks/staffel

350

350

0

3

Bridgeclub Scherpenzeel

jaarlijks/staffel

700

700

0

4

Gymnastiekvereniging Doto

jaarlijks/staffel

925

1.150

225

5

Volleybalvereniging Set Up'69

jaarlijks/staffel

925

800

-125

6

Ondernemingsvereniging Scherpenzeel (Wielerronde)

jaarlijks

750

750

0

7

Stichting Recreatie Veluwe & Vallei (Grebbelinie wandeltocht)

jaarlijks

1.000

0

-1.000

8

Breehoek zonder drempels

jaarlijks

750

750

0

9

Algemeen budget voor incidentele subsidieaanvragen

incidenteel

1.500

1.500

0

10

St. Zwembad ’t Willaer *

jaarlijks

53.000

53.594

0

11

Sportstimulering jeugd

incidenteel

2.500

2.500

0

Totaal Tabel A

€ 62.750

€ 62.444

€ -900

* Geen effect op begroting. Staat € 53.594 geraamd

Tabel B: Programma 5 onderdeel Media, openbaar groen en recreatie

Nr

Organisatie

Soort subsidie

Bedrag 2020

Bedrag 2021

Effect op begroting

1

Gospelkoor Masjiach

jaarlijks/staffel

350

350

0

2

ATS

jaarlijks/staffel

350

350

0

3

Caecilia

Jaarlijks/staffel

3.895

4.595

700

4

Stichting Sint Nicolaas

jaarlijks

1.500

1.500

0

5

Vereniging Oud Scherpenzeel

Jaarlijks/staffel

3.200

3.250

50

6

Oranje Vereniging Scherpenzeel

jaarlijks

3.550

3.500

-50

7

Algemeen budget voor incidentele subsidieaanvragen

Incidenteel

1.500

1.500

0

8

Grebbenliniebezoekerscentrum

2019/2020/2021

2.500

2.500

0

1

Jubileum

Incidenteel

1.000

1.000

0

1

Platteland Anders

jaarlijks

2.500

2.500

0

1

De Bibliotheek Scherpenzeel

jaarlijks

196.470

196.470

0

Subsidie volgt op basis van de Mediawet 2008

1

Midland FM

jaarlijks

5.000

5.000

0

Subsidie muziekonderwijs

1

Caeclilia

jaarlijks

3.000

3.000

0

2

Individuele subsidiëring muziekonderwijs

jaarlijks

10.000

10.000

0

3

Stichting Muziekonderwijs Scherpenzeel

jaarlijks

5.000

5.000

0

1

Weidevogelbescherming de Kiewiet

jaarlijks

250

250

0

2

VVV Scherpenzeel

jaarlijks

16.500

8.000

-8.500

3

Vrijwilligerswerk

jaarlijks

4.500

4.500

0

4

Stichting Kulturhus de Breehoek

jaarlijks

140.000

0

0*

5

Buurtbus

jaarlijks

227

227

0

Totaal Tabel B

€ 401.292

€ 253.492

€ -7.800

*komt in een later stadium een college voorstel voor

Tabel C: Programma 6 Sociaal Domein

Nr

Organisatie

Soort subsidie

Bedrag 2020

Bedrag 2021

Effect op begroting

1

De Zonnebloem, afd. RSW

jaarlijks

300

300

0

2

Stichting Slachtofferhulp

jaarlijks

2.864

2.864

0

3

Ned. Herv. Jeugdraad

jaarlijks/staffel

750

750

0

4

Scouting

jaarlijks/staffel

925

925

0

5

Bureau Halt

jaarlijks

3.315

3.315

0

6

Speel-o-theek

jaarlijks

1.800

1.800

0

7

VGGM/Jeugdgezondheidszorg 0 -18

jaarlijks

78.027

78.027

0

8

St. Welzijn Ouderen Scherpenzeel/Renswoude

jaarlijks

77.600

77.600

0

9

Vitras/Sante

jaarlijks

132.292

126.623

-5.669

10

Peuterspeelzalen

jaarlijks

47.057

0

0*

11

De Schuilplaats

jaarlijks

10.500

13.760

3.260

12

Jeugdpunt

jaarlijks

30.710

30.710

0

13

Stichting de Vluchtheuvel

jaarlijks

8.000

9.900

1.900

14

Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening (IDH)

jaarlijks

6.772

7.568

796

15

NPV afdeling Scherpenzeel

jaarlijks

1.000

1.000

0

16

Steunpunt (Stichting Welzijn Barneveld)

jaarlijks

55.700

55.700

0

17

Inloop (Stichting Welzijn Barneveld)

jaarlijks

45.000

45.000

0

Totaal Tabel C

€ 502.612

€ 455.842

€ 287

Wel opgenomen in begroting

187.057

Totaal

€ 966.654

€ 958.835

€ -8.413

*peuterspeelzalen vallen onder Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en VE Scherpenzeel. Komt daarom niet meer in het subsidieprogramma voor.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50