Programmabegroting 2021-2024
portal

Programma's

Programma 2: Verkeer en Vervoer

Portefeuillehouder(s):

G. van Deelen

/

H.E. van Dijk-van Ommering

/

Programmacoördinator:

R.J. ter Horst

Samenvatting missie:

Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan de (verkeers-)veiligheid en het welzijn van de inwoners. De gemeente Scherpenzeel draagt daarom zorg voor een goede inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hierbij letten wij op de behoeften van onze inwoners en streven wij naar doelmatigheid. De gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte zijn bovendien belangrijke kapitaalgoederen. Door ze op een duurzame en verantwoorde wijze te onderhouden, voorkomen wij kapitaalvernietiging en blijven de kosten in de toekomst relatief beperkt.

Lasten € 1.288.375
Baten € -35.904
Saldo € 1.252.471
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50