Programmabegroting 2021-2024
portal

Bijlagen

Bijlage 4: Specificatie van de Voorzieningen groot onderhoud gemeente-eigendommen

Naam voorziening

2020

2021

Saldo 1/1

Vermeerd.

Vermind.

Saldo 31/12

Saldo 1/1

Vermeerd.

Vermind.

Saldo 31/12

1. Ambtswoning

Alleen klein onderhoud tot verkoop 2012

9.896

9.896

9.896

0

9.896

2. Brandweergarage/werkplaats

MJOP Grontmij 2013

211.944

30.000

114.098

127.846

127.846

30.000

21.598

136.248

3. Sportvelden de Bree accomodaties

Berekening renovatie velden

95.261

45.787

40.953

100.095

100.095

44.347

32.241

112.201

4. Sportvelden de Bree

330.919

231.566

493.060

69.425

69.425

51.512

0

120.937

5. Toren N.H.-kerk

MJOP Delfgou 2016

71.502

6.896

2.606

75.792

75.792

6.896

1.207

81.481

6. Buitenplaats

MJOP Grontmij 2013

92.201

18.000

66.626

43.575

43.575

18.000

7.794

53.781

7. Villa

MJOP Grontmij 2013

217.367

22.000

101.465

137.902

137.902

22.000

5.043

154.860

Totaal

1.029.090

354.249

818.807

564.532

564.532

172.755

67.882

669.405

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50