Programmabegroting 2021-2024
portal

Bijlagen

Bijlage 5: Vervangingsinvesteringen 2021-2024

Volg-

Afdeling

Project/Beleidsvoornemen

Aanv.

Afschr.

Krediet

Budget (kapitaallasten)

nr.

jaar

termijn

2021

2022-2024

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

Bedrijfsvoering

Informatiebeleidsplan, beleid

2021

PM

Dekking uit

2022

PM

Reserve automatisering

2023

PN

2024

PM

2

Bedrijfsvoering

Informatiebeleidsplan, aanschaf

2021

PM

Dekking uit

2022

PM

Reserve automatisering

2023

PM

2024

PM

4

Ruimte & Groen

Onderhoud wegen

* Stationweg, tlv reserve wegen

2020

100.000

* Achterstallig onderhoud asfalt (2021), tlv reserve wegen

2021

330.000

* Herinrichting combi riolering Plataanlaan, Berkenlaan, Lijsterbeslaan, Acacialaan

2021

20

320.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

* ''t Zwarte land

2021

30

222.500

7.417

7.417

7.417

7.417

7.417

7.417

* Herinrichting combi riolering Vlieterweg e.o

2022

20

265.000

13.250

13.250

13.250

13.250

13.250

* Herinrichting combi riolering Rembrandtlaan e.o.

2024

20

330.000

16.500

16.500

16.500

5

Ruimte & Groen

Uitvoering Waterplan 2020

2021

1.339.000

Vervanging t.lv. Voorziening riolering

2022

936.000

2023

683.000

2024

1.185.000

6

Ruimte & Groen

Vrachtwagen buitendienst

2021

10

150.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

7

Ruimte & Groen

Nido Aanhanger

2022

10

30.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

8

Ruimte & Groen

Openbare verlichting

2021

30

55.000

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

2022

30

55.000

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

2023

30

55.000

1.833

1.833

1.833

1.833

2024

30

55.000

1.833

1.833

1.833

9

Ruimte & Groen

Verduurzaming sportpark

2021

30

40.000

1.333

1.333

1.333

1.333

1.333

10

Ruimte & Groen

Uitbreiding begraafplaats lambalgen

2022

40

900.000

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

11

Ruimte & Groen

Vervanging airco installatie

2021

15

30.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Totaal

2.336.021

4.746.500

-

42.250

84.167

86.000

104.333

104.333

104.333

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50