Programmabegroting 2021-2024
portal

Programma's

Programma 0: Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouder(s):

H.H. de Vries

/

H.E. van Dijk-van Ommering

/

G. van Deelen

Programmacoördinator:

W. van de Werken

Samenvatting missie:

Het gemeentebestuur staat dicht bij haar inwoners. Een toegankelijke houding is hierbij ons uitgangspunt: dienstverlenend, krachtig en betrokken. Onze inwoners en bedrijven worden tijdig betrokken bij nieuwe ontwikkelingen, op een moment dat er nog sprake kan zijn van een wezenlijke inbreng. Wij communiceren op een directe en actieve wijze. Het bestuur is krachtig en zichtbaar aanwezig in de gemeente en de regio. Wij willen een dienstverlenende gemeente zijn. Dit komt tot uitdrukking in het meedenken met onze inwoners, het uit de weg ruimen van bureaucratie en het bewerkstelligen van snellere doorlooptijden. Digitaliseren is hierbij een belangrijk instrument.

Lasten € 9.993.560
Baten € -19.130.157
Saldo € -9.136.597
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50