Programmabegroting 2021-2024
portal

Paragrafen

Paragraaf 6: Grondbeleid

6.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op de volgende onderwerpen, zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV):

  • een visie op het grondbeleid in relatie tot realisatie doelstellingen uit programma’s;
  • de wijze waarop de gemeente het beleid uitvoert;
  • een actuele prognose van de verwachte resultaten van de totale grondexploitatie;
  • onderbouwing van de geraamde winstneming; de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondexploitaties (in relatie tot de risico’s).
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50