Programmabegroting 2021-2024
portal

Programma's

Programma 6: Sociaal Domein

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering

/

/

Programmacoördinator:

B.J. Burema-Bannink

Samenvatting missie:

Het voor de inwoners van Scherpenzeel bieden van hulp en ondersteuning voor de verbetering van deelname aan de samenleving. We versterken de zelfredzaamheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig. Het volgende beginsel is hierbij uitgangspunt: eerst Zelf of Samen, pas daarna inzet van een Professional (Ze-Sa-Pro)

Lasten € 6.931.766
Baten € -1.012.459
Saldo € 5.919.307
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50