Programmabegroting 2021-2024
portal

Programma's

Programma 3: Economie

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering

/

G. van Deelen

/

I. van Ekeren

Programmacoördinator:

R.J. ter Horst

Samenvatting missie:

Een leefbaar en levendig dorp met actieve ondernemers en inwoners in een mooi landschap. Het dorp is ingebed in de regio en heeft aantrekkingskracht op haar omgeving. De gemeente Scherpenzeel is geen forensendorp of slaapgemeente. Een goed functionerende plaatselijke economie is belangrijk om ons dorp leefbaar te houden. Belangrijke kenmerken zijn een aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod, actieve bedrijven en voldoende lokale werkgelegenheid. Dat geldt ook voor onze agrarische ondernemers in het buitengebied. Werken en rusten wisselen elkaar daarbij af; op zondag zijn de winkels gesloten. In toeristisch-recreatief opzicht profileren wij onze Vallei-gemeente als knooppunt tussen Heuvelrug en Veluwe en vanuit onze geografische ligging halverwege het Valleikanaal/Grebbelinie als schakel tussen Rijn en Eem.

Lasten € 206.569
Baten € -129.606
Saldo € 76.963
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50